دیدن زخم های روح ، دردها، غم ها و خشم هایمان شجاعت می خواهد و درمان ، یعنی قدرت شفای درون که شما را به سوی بهتر شدن و رسیدن به آرامش روح و جسم هدایت می کند و من شما را در این راه همراهی می کنم تا در کنار هم این حس های ناخوشایند را ببینیم ، لمس کنیم و رهایشان کنیم .

چنانچه در کشور و یا شهرستان دیگری هستید می توانید جلسات آنلاین داشته باشید . برای رزرو جلسه درمان آنلاین و حضوری می توانید بصورت آنلاین جلسه خود را رزرو نمایید .

شرایط حضور در جلسات مشاوره آنلاین

برای روزو جلسات 40 دقیقه ای و 80 دقیقه ای از دکمه های زیر استفاده کنید. حتما شرایط حضور جلسات را قبل از واریز وجه مطالعه فرمایید . بعد از پرداخت وجه از پشتیبانی با شما تماس گرفته می شود و  تاریخ و زمان برگزاری جلسات با شما هماهنگ خواهد شد.