ستاره حمیدی - متخصص روانشناسی - برگزاری کارگاههای سازمانی - کلینیک یارا - روان درمانگر پویشی - اختلالات اضطرابی - افسردگی - وسواس فکری - درمان - روانشناسان برتر

برگزاری کارگاههای گروهی و سازمانی

با توجه به اینکه افراد بیشترین زمان خود را در محل کار سپری می کنند سلامت روانی پرسنل و  سلامت محیط کار بسیار حائز اهمیت می باشد. آنچه مسلم است احساس های شکل گرفته در محیط کار ناخواسته به خانواده و جامعه منتقل می گردد. کلینیک مشاوره یارا با برگزاری کارگاه های تخصصی و عمومی متناسب با نیاز سازمانها از بهداشت روانی پرسنل حمایت می کند.جهت برگزاری کارگاه، ارزیابی از وضعیت شرکت کنندگان قبل از ارائه سرفصل الزامی می باشد که در این راستا کلینیک یارا یک جلسه رایگان به سازمانها اختصاص خواهد داد.

مشاوره انلاین

مشاوره آنلاین

برای همه ما زمان هایی پیش میاد که دچار بحران می شویم و نیازمند راهنمایی و مشاوره هستیم و گاهی مسافت طولانی امکان دسترسی به درمانگر مورد نظرمان را سخت می کند .برای حل این مسئله سعی کردیم با جلسه درمان آنلاین در کنار عزیزانی باشیم که در شرایط بحرانی به نیروی شفای درونشان توجه دارند و به دنبال بهبود روح و روان خود هستند.

WhatsApp Image 2022-05-01 at 12.42.45 PM

مشاوره حضوری

دیدن زخم های روح ، دردها ، غم ها و خشم هایمان شجاعت می خواهد و درمان یعنی قدرت شفای درون که فرد را به سوی بهتر شدن هدایت می کند و ما شما را در این راه همراهی می کنیم تا با هم این حس های ناخوشایند را ببینیم ،  لمس کنیم و رهایشان کنیم.

آزمون فرافکن رورشاخ را بهتر بشناسیم 

آزمون رورشاخ یکی دیگر از آزمون های فرافکن است که توسط هرمن رورشاخ ابداع شده است. این آزمون حاوی 10 کارت است که روی هر یک، یک “لکه جوهر” است که بعضی از آنها رنگی، بعضی سیاه، خاکستری و سفید هستند. دلیل انتخاب لکه‌های جوهر توسط رورشاخ به این دلیل بود که این لکه‌ها چیز خاصی را نشان نمی‌دهند. در نتیجه افراد مجبور می‌شوند شکلی را در آنها “ببینند”. این “دیدن” ناشی از افکار و تمایلات آنهاست و در واقع آنها را فرافکنی می کنند.

اهداف آزمون رورشاخ

این آزمون، دو هدف اصلی دارد:

1-سازماندهی شناختی یعنی تجارب شخصی فرد را چگونه سازمان دهند.

2-تصویرسازی ذهنی از موضوع یعنی پیدا کردن معنای این تجارب ادراک شده توسط آزمایشگر.

کتاب هر روز برای همان روز

نویسنده : مسعود مهدوی پور

در این فضای پاک حرف بزنید، حرف هایی را که تا کنون به هیچ کس در دنیا نگفته اید، و حقیقی ترین مفاهیم را در رساترین و شفاف ترین جمله ها به گفتگو در آورید. به بند بند حروف کلمات خود، آگاهی داشته باشید، و صدای خود را خوب بشنوید. آن قدر بگویید تا حال و جایگاه شما به کلی تغییر کند، سپس به سوی کارها و زندگی کار خود برگردید.