گاهی لازم است زندگیمان کاملاً زیر و رو شود ، تغییر کند و از نو چیده شود
تا ما را به جایی برساند که شایسته اش هستیم

چنانچه تصمیم گرفته اید دوره جدیدی از زندگی خود را آغاز کنید و بیاموزید که چگونه فارغ از هرگونه اضطراب و نگرانی و دلشوره با آرامش خاطر و آسودگی زندگی کنید . اگر مشتاق هستید خودتان فعالانه زندگی احساسی و اجتماعی و شغلی تان را مدیریت کنید . اگر به دنبال پایانی برای دردها و رنج های درونی تان هستید حضور شما را در دروه های بهوشیاری ( مایندفولنس ) خوش آمد می گوییم.

هشیاری کیفیتی اساسی و پایه‌ای در انسان است، توجهی آگاهانه به آنچه در زندگی شما رخ می‌دهد، چیزی که امکان ارتباط بیشتر را با زندگی درونی و بیرونی‌تان فراهم می‌کند. همچنین، هشیاری نوعی تمرین است؛ تمرین برای پرورش بینش و درک بیشتر و مناسبتر،راهی است که به وسیله آن و به صورت تجربی می‌آموزید که با درک اثر متقابل ذهن و بدن و بسیج کردن منابع درونی خود‌تان، هم برای رشد و هم برای التیام، از خود مراقبت بهتری به عمل آورید.

کارگاههای اجرا شده

دوره های در حال اجرا

نشست ماهیانه ( اردیبهشت 1401) مایندفولنس بر پایه شفقت خود

OnWebClass (دوره پیشرفته) تاریخ،13 اسفند 1400

OnWebClass (دوره مقدماتی مایندفولنس) 12 بهمن 1400

OnWebClass (دوره پیشرفته) تاریخ،09 آذر 1400

OnWebClass (دوره مقدماتی) تاریخ،07 مهر 1400

کلینیک یارا،4 مهرماه 1398

کلینیک یارا،13 دی ماه 1397

کلینیک یارا،29 اردیبهشت 1397

کلینیک یارا،8 اسفند 1396

کلینیک ارامش نوین تاریخ،18 شهریور 1395

http://setareh-hamidi.ir/gallery-picture/

مایندفولنس و تجربه جدایی عاطفی

حضور در لحظه بدون قضاوت خود و شریک عاطفی و پذیرش دردها و غم های ناشی از جدایی بخشی ار روند ترمیم آسیب است

بدون سرزنش خود و پذیرش واقعیت آنگونه که هست