رزومه کاری

سوابق کاری

 •  MBSR برگزار کننده دوره های ذهن آگاهی، بهوشیاری وکاهش استرس . کلینیک یارا
 • برگزار کننده دوره مایندفولنس مقدماتی
 • برگزار کننده دورهای پیشرفته مایندفولنس
 • برگزار کننده دوره های مایندفولنس کودکان، ذهن آگاهی برای اولین بار در  کلینیک آرامش نوین تهران
 • برگزار کننده دوره های مهارت های فرزندپروری مجموعه فرهنگی شرکت ملی نفت ایران
 • مشاور و روان درمانگر در کلینیک سپهر- ستارخان برق الستوم
 • همکاری با سرکار خانم دکتر آرزو اسکویی کلینیک  یارا – میدان هروی ISTDP مشاور و روان درمانگر
 • همکاری با مرکز خدمات مشاوره ای طرحی نو -ISTDP مشاور و روان درمانگر
 •  عضو  و نویسنده تحریریه مجلات : دنیای سلامت، کودکان، بانوان، خانواده، خانواده جوان، دوماهنامه پزشکنامه فرودگاه امام و…

سرکار خانم ستاره حمیدی

تحصیلات

 • کارشناس روانشناسی -دانشگاه آزاد تهران مرکز
 • کارشناسی ارشد روانشناسی ارشد- دانشگاه علوم و تحقیقات ساوه

زمینه های تخصص

 • ( istdp )روان درمانگر پویشی متمرکز کوتاه مدت
 • درمانگر اختلالات اضطرابی-وسواسی(فکری، عملی)،افسردگی و اختلالات رفتاری
 • برگزار کننده کارگاههای مایندفولنس

سوابق تحصیلی

 • عضو انجمن روانشناسی ایران
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • کارگاه اخلاق حرفه ای دکتر حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی
 • ( istdp ) دانش آموخته دوره سوپرویژن دکتر نیما قربان
 • کارگاه آموزشی دکتر نیما قربانی  (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) road map، نقشه راه ناهشیار
 • کارگاه ناهشیاری  چیست ؟ زیر نظر دکتر نیما قربانی
 • کارگاه شیفتگی تا شفقت زیر نظر دکتر نیما قربانی
 • کارگاه دفاع بدوی یا نگاه بدوی ؟ رشد ، کارکردها و پیامدها زیر نظر دکتر نیما قربانی
 • دکتر  علیرضا طهماسب ، ( istdp )کارگاه آموزشی مقدماتی و پیشرفته رواندرمانگری پویشی فشرده و کوتاه مدت
 • ( istdp )  دانش آموخته دورهای سوپرویژن دکتر علیرضا طهماسب
 • دوره شخصیت و مکانیزم های دفاعی زیر نظر دکتر علیرضا طهماسب ( دانش آموخته دانشگاه زیگموند فروید اتریش
 • دانش آموخته جان فردریکسون دوبی 2015 ،( istdp ) کارگاه رواندرمانگری پویشی فشرده و کوتاه مدت
 • دوره The Wish to Suffer: Addressing Splitting in Personality Disorders – جان فردریکسون 2021
 • شرکت در وبینار سه روزه آلن آباس  – دوره درمان بیماران با افسردگی اساسی با رویکرد ISTDP،2021
 • وبینار تشخیص و حل تعارضات جنسی در ISTDP زیر نظر پاتریشیا کاگلین . 2022
 • اصول روان درمانی دکتر فرشید مرادیان
 • منتالیزیشن در بیماران mentalization borderline – دکتر احسان توکلیان
 • ذهنی سازی در روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت (mentalization )
 • امیرحسین ایمانی،(MBSR )دوره کاهش استرس بر مبنای هوشیاری ذهن
 • فعال سازی و حمایت از اتحاد درمانی ناهشیار (UTA)، قدرت اراده و تسلیم -“Activating and  Aligning with the UTA, the Power of Will and Surrender” جان فردریکسون – آنج کوپر- تمی چیلو -مت جاروینن
 • تحت سوپرویژن و آموزش دکتر نیما قربانی و جان فردریکسون

مقالات

 • بررسی تاثیر احساس عدالت سازمانی بر موفقیت زنان در جامعه-مطالعه موردی کارکنان زن وزارت نفت تهران
 • تحقیق پایان نامه:بررسی میزان نقص ایگوی والدین ( مادران ) برسبک های فرزندپروری زنان شاغل  شرکت ملی نفت ایران بر اساس آزمون فرافکن رورشاخ
 • ترجمه مقاله : خودشیفته خجالتی ( سلمان اختر ) چاپ دوفصلنامه علمی – ترویجی دانش روانشناسی 1400
 • «تاثیرمیزان نقص ایگو بر سبک­های فرزندپروری زنان شاغل و خانه­دار با استفاده از نمایه نقص ایگوی آزمون رورشاخ» فصلنامه علمی – ترویجی – دانش روانشاسی – تابستان 1402

 :About Setareh

Setareh Hamidi is a member of the Iranian Psychological Association and Psychology and Counseling Organization, a compassionate psychologist who can help you identify your unconscious self-destructive resistances, defenses, and behaviors with her help and resolve them in a psychotherapy session. It takes courage to see the inner scars, and she will accompany you step by step to see your unpleasant mental and inner pains, to experience your repressed unpleasant feelings in the treatment session, and let them go and reach calmness

Therapeutic approach of Setareh is Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) with mindfulness techniques

 :She will help you in the following areas

Anxiety Disorders

Depression

Fear of Emotional Intimacy

Interpersonal Problems

Obsessive Compulsive Disorder – OCD

Separation Anxiety

Job Stress

Treatment of Panic Disorders

Panic Attacks

Post-Traumatic Stress Disorder – PTSD

Bipolar Disorder

Mindfulness

Children Mindfulness